...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส

(จำนวนผู้เข้าชม 834 ครั้ง)